Klinik 100 år

En forening med fokus på både FORTIDEN & NUTIDEN

”Klinik 100 år” er en frivillig forening der blev etableret d. 14. april 2016, hvor en flok kvinder og en enkelt mand sagde JA til at deltage i foreningen.

I første omgang var foreningens medlemmer optaget af, at formidle og kaste lys over den unikke kvinde- og kulturhistorie som Lægerne Vase, Juhl og Hansen besad.

Under vores første møde talte vi blandt om, med hvilken grund vi hver især ønskede, at bruge vores fritid på netop dette projekt. Her kom det frem, at netop vores egne mødre på forskellig vis har betydning for gruppens kønspolitiske holdninger, herunder også ønsket om, at komme i dialog med omverdenen om både fortiden og fremtiden i forhold til kønspolitiske emner.

I starten af foreningens tilblivelse havde vi således megen fokus på FORTIDEN, da vi ønskede, at hylde de kvinder der utvivlsomt har været pionere for andre kvinder – og i denne sammenhæng de fire kvindelige læger hos Lægerne Vase, Juhl og Hansen som nogle eksemplariske rollemodeller.

Vi ansøgte i den periode fonde om tilskud til, at udforme en udstilling med tilhørende publikation samt foredrag der kunne supplere udstillingen, hvilket heldigvis blev en realitet med sponsoreres gavmilde donationer

FREMTIDEN kom i spil, da vi som gruppe blev optaget af den brugerorienterede tilgang, hvor borgere i samarbejde med professionelle kommer med nye ideér og løsninger på komplekse samfundsmæssige udfordringer og her med udgangspunkt i sundhedssektoren.

Konkret blev vi optaget af Sundhedsstyrelsens ”7 lægeroller”, hvor vi synes det kunne være interessant at få viden om, hvilke lægeroller vi som patienter finder vigtigst i fremtiden. Dette initiativ kaldte vi ”fremtidens læge”.

Vi havde en hypotese om, at ”kommunikation” ville havde stor værdi, hvilket var baggrunden for, at vi søsatte endnu et initiativ som vi kaldte ”sundhedscampen”. Her tog vi udgangspunkt i Region Syddanmarks sundhedsaftale, hvor der står at kommunikationen mellem borger/patient skal styrkes – herunder at inddrage borgeren mere aktivt i sundhedssystemet. Sundhedscampen var et innovativt initiativ der rammer plet i forhold til regionens mål og vision. Under Sundhedscampen er der blandt andet udformet et ide´katalog på baggrund af spørgsmålet: ”Hvordan fremmener man en god kommunikation mellem den almenpraktiserende læge og patient?

Fremtidens aktiviteter er sponsoreret af Kvalitets-og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark – KEU syd, der ligeledes har sponsoreret Klinik 100 års hjemmeside.

Her kan du se Klinik 100 års aktiviteter