Film

Deltagerne blev på Sundhedscampen præsenteret for metoden Lego Serious Play.

Her skulle deltagerne to gange ved hjælp af Lego præsenterer gruppens ideér.

Den første øvelse med metoden handlede om hvordan grupperne ønskede at fremtidens lægekonsultationsrum skulle se ud.

Du kan se de fire gruppers præsentation her:

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Den anden øvelse handlede om, at grupperne foruden de skulle nedskrive deres koncept i et katalog også skulle præsentere deres ide på udfordringen ”hvordan kan man fremme kommunikationen mellem læge og patient ” gennem en Lego præsentation.

Du kan se præsentationerne her som overordnet underbygger ide´kataloget du kan se i en af de andre menuer:

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4