Indhold

Målet med Sundhedscampen var at få deltagerne til at komme med konkrete bud på, hvordan man fremmer en god kommunikation mellem den almenpraktiserende læge og patient .

På dagen fik deltagerne mulighed for at samarbejde med andre borgere, der alle ønskede at komme med værdifulde ideer til fremtidens lægepraksis.

Dagen foregik i et kreativt og eksperimenterende miljø, der byggede på værdier som spontanitet, fantasi, improvisation, indlevelse, leg og accept i videste forstand.

Dagen handlede om, at tænke “hvad kan blive” i stedet for “hvad er”.

Invitation til dagen

Oplæg

Billeder fra dagen: