Praksis

Til udstillingen har det ikke været muligt at bringe forskellige lægefaglige remedier ind i udstillingen.

Derimod kan man i udstillingen se udvalgte remedier som vi har lånt hos Give-Egnens Museum og Statens Serum Institut.

Tjek også gerne "stetoskop"-filen ud, da du her kan se fire stetoskoper gennem 100 år og som er ejet af de fire kvindelige læger fra udstillingen.

Tre ting

  • Blodprøver
  • Mikroskop
  • Stetoskoper

Læge Boesen har desuden venligst stillet disse remedier til rådighed for fotografering.