Wilhelmine Nielsen

Da Ugeskrift for læger 17/10-2016 udkommer med en artikel om klinik 100 år og kvindernes overtagelse af lægefaget, læser forhenværende overlæge i gynækolog på Kolding Sygehus Claus Gad historien om Vilhelmines klinik og dens arvtagere.

Claus Gad er historisk interesseret, kendte Lise Juhl og henvender sig til hendes datter Inger Uldall Juhl, idet han finder historien vedkommende, og han har en fantastisk nyhed. Claus Gad arvede fra sin forgænger Erik Brandt Nielsen nogle gamle lærebøger i medicin, som har tilhørt pioneren Vilhelmine Nielsen. Det drejer sig om gamle anatomibøger fra 1897-1899 ( Quains Anatomy) og 2 bøger om henholdsvis mandens og kvindens seksualitet fra 1948-1953 (Kinsey).

Hvad Claus Gad ikke vidste var, at Erik Brandt Nielsen var Vilhelmine Nielsens nevø. Pludselig gav det mening, at disse bøger var overdraget til Erik Brandt Nielsen. Meget generøst har Claus Gad nu foræret bøgerne tilbage til klinik 100 år. Bøgerne blev vist frem til deltagerne til klinikkens 100 års jubilæum på Koldinghus 1/11-2016.

De forskellige fotos er fra ovennævnte bøger på et bord på Koldinghus 1/11-2016