Sundhedscamp

Bruger- og patientinddragelse bliver i disse år fremhævet som væsentlige parametre, der skal medvirke til, at nytænke vores sundhedsvæsen.

Sundhedscampen kan karakteriseres som ”organisatorisk brugerinddragelse”, der handler om kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet. Det kan ske ved, at inddrage brugere som repræsentanter eller ide´ udviklere som sikre, at brugeren er i centrum når der tænkes i nye løsninger og indsatser.

Klinik 100 år har som frivillig gruppe i et ligeværdigt samarbejde med Lægerne Vase, Juhl og Hansen taget initiativ til dette innovative initiativ i et forsøg på at fremme kvaliteten i den almene lægepraksis i forhold til temaet ”kommunikation mellem læge og patient”.

Et initiativ der er blevet sponsoreret af KEU syd og vlev afholdt d. 5. oktober 2016.

På sundhedscampen deltog borgere, læger og andre sundhedsfaglige der sammen har udviklet et ide´katalog i forhold til temaet. Et ide´katalog der overdrages til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark når projektet afsluttes i februar 2017.

Kataloget kan forhåbentlig medvirke til pilotforsøg og implementering af nye tilgange og adfærd på sigt med henblik på, at fremme kommunikationen mellem læge og patient.

Foruden udformning af ide´kataloget er der desuden lavet to fokusgruppe-interview samt en tværfaglig artikel over projektet i samarbejde med lægerne og de frivillige.

Nedenunder kan du se hele publikationen for projektet

Resultatet