Klinik 100 år – et perspektivrigt innovationsprojekt

”Klinik 100 år” er et innovationsprojekt, hvor frivillige har sat fokus på en unik kvinde- og kulturhistorie i form af udstilling, publikationer og foredrag. Anledningen er Koldinglægerne Vase, Juhl og Hansens 100 års jubilæum 1. november 2016.

Klinikken er unik ved at være etableret af en af Danmarks første kvindelige læger og drevet af kvindelige læger i en ubrudt linje siden. Foruden at portrættere disse kvindepionerer formidles også en udviklingshistorie, der har forvandlet lægefaget fra at være et rent mandefag til i dag at mønstre flere kvinder end mænd. Derved afspejler klinikkens historie også kvinders generelle indtog på uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Samtidig har projektet haft tre fremadrettede perspektiver:

Fremtidens læge – en spørgeskemaundersøgelse, hvor 509 patienter har forholdt sig til Sundhedsstyrelsens aktuelle projekt med 7 forskellige ’lægeroller’ (kompetencer) samt givet bud på andre ønskelige kompetencer.

Sundhedscamp – en dag, hvor borgere, læger og andre sundhedsfaglige sammen har innoveret et idékatalog med forslag til fremme af kommunikationen mellem læge patient i almenpraksis.

Jubilæumsarrangement 1. november 2016 med oplæg af flere sundhedsfaglige eksperter om bl.a. køn, sundhed og patientinddragelse.

Du kan se alt materiale og resultater her på hjemmesiden – god fornøjelse!