Fremtidens læge

Klinik 100 år har med undersøgelsen ”fremtidens læge” taget pulsen på, hvilke roller/kompetencer patienterne mener fremtidens læge bør besidde i fremtiden.

Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har i 2013 udsendt publikationen "De syv lægeroller"

I publikationen har lægerollerne den samme værdi, hvilket betyder, at alle lægerollerne er lige vigtig i lægeprofessionen.

Klinik 100 har kun haft fokus på lægen i den almene lægepraksis gennem undersøgelsen.

Undersøgelsen er et brugerinddragende initiativ, hvor målet har været, at få kendskab til, hvilke lægeroller patienterne har fundet vigtigst i de beskrevne syv lægeroller. Dette er gjort ud fra en hypotese om, at patienter omvendt Sundhedsstyrelsen og  lægerne mener der værdimæssigt er stor forskel på lægerollerne.

Foruden patienterne har skulle værdisætte lægerollerne fra 0-5, så har det også været muligt for patienterne, at skrive andre roller/kompetencer på undersøgelsesskemaet som de mener fremtidens læge bør besidde i fremtiden.

Næsten 300 patienter ud af 509 adspurgte har ønsket, at skrive andre roller/lkompetencer ned end de syv lægeroller som Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har udformet.

Klinik 100 år kan her præsenterer en helt unik patientinddragelsen undersøgelse for offentligheden.

Undersøgelsen er sponsoreret af KEU Syd og kobles sammen med initiativet ”Sundhedscampen” der med fordel også kan læses her på hjemmesiden.

Spørgeskema

Resultatet

Visuelt resultat